in

Энэ цаг үеийн эрэлттэй дуучид болж чадсан залуус!

Зохиолын дууны нэг үеийг өөрсдийн уран бүтээлээрээ “дааж” яваа эдгээр залуус бол энэ цагийн шилдэг дуучид. Гаргасан дуу бүхэн хит болдог тэд өдгөө “Зохиолын дуучдын холбоо”-нд харьяалагддаг. Эдгээр дуучдын гурав нь хоорондоо гэр бүл болж явсан. Харин дуучин Э.Чулуунчимэгээс бусад нь СУИС-ийн нэг ангийг дүүргэсэн уран бүтээлчид билээ.

Зохиолын дууны нэг үеийг өөрсдийн уран бүтээлээрээ “дааж” яваа эдгээр залуус бол энэ цагийн шилдэг дуучид. Гаргасан дуу бүхэн хит болдог тэд өдгөө “Зохиолын дуучдын холбоо”-нд харьяалагддаг. Эдгээр дуучдын гурав нь хоорондоо гэр бүл болж явсан. Харин дуучин Э.Чулуунчимэгээс бусад нь СУИС-ийн нэг ангийг дүүргэсэн уран бүтээлчид билээ.

Зохиолын дууны нэг үеийг өөрсдийн уран бүтээлээрээ “дааж” яваа эдгээр залуус бол энэ цагийн шилдэг дуучид. Гаргасан дуу бүхэн хит болдог тэд өдгөө “Зохиолын дуучдын холбоо”-нд харьяалагддаг. Эдгээр дуучдын гурав нь хоорондоо гэр бүл болж явсан. Харин дуучин Э.Чулуунчимэгээс бусад нь СУИС-ийн нэг ангийг дүүргэсэн уран бүтээлчид билээ.

Зохиолын дууны нэг үеийг өөрсдийн уран бүтээлээрээ “дааж” яваа эдгээр залуус бол энэ цагийн шилдэг дуучид. Гаргасан дуу бүхэн хит болдог тэд өдгөө “Зохиолын дуучдын холбоо”-нд харьяалагддаг. Эдгээр дуучдын гурав нь хоорондоо гэр бүл болж явсан. Харин дуучин Э.Чулуунчимэгээс бусад нь СУИС-ийн нэг ангийг дүүргэсэн уран бүтээлчид билээ.

Зохиолын дууны нэг үеийг өөрсдийн уран бүтээлээрээ “дааж” яваа эдгээр залуус бол энэ цагийн шилдэг дуучид. Гаргасан дуу бүхэн хит болдог тэд өдгөө “Зохиолын дуучдын холбоо”-нд харьяалагддаг. Эдгээр дуучдын гурав нь хоорондоо гэр бүл болж явсан. Харин дуучин Э.Чулуунчимэгээс бусад нь СУИС-ийн нэг ангийг дүүргэсэн уран бүтээлчид билээ.

Зохиолын дууны нэг үеийг өөрсдийн уран бүтээлээрээ “дааж” яваа эдгээр залуус бол энэ цагийн шилдэг дуучид. Гаргасан дуу бүхэн хит болдог тэд өдгөө “Зохиолын дуучдын холбоо”-нд харьяалагддаг. Эдгээр дуучдын гурав нь хоорондоо гэр бүл болж явсан. Харин дуучин Э.Чулуунчимэгээс бусад нь СУИС-ийн нэг ангийг дүүргэсэн уран бүтээлчид билээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Энэ жилийн дээлний трендийг Х. Мeнгeнцэцэг тодорхойлно!

Хүн намайг муулж байна гэнэ Мууллаа гээд би яав л гэж Муурч унаад ү.хэв л гэж!