in

Ядуу ч гэсэн ээжийнхээ өвөр дээр байгаа хүүхэд хамгийн баян хүн байдаг!

Аз жаргал гэдэг Аав ээжтэйгээ элэг бүтэн байхыг хэлнэ

Аз жаргал гэдэг Охинтойгоо хүүтэйгээ гэр дүүрэн шуугихыг хэлнэ

Аз жаргал гэдэг Ханьтайгаа хамгийн гоё үгс ярилцаж суухыг хэлнэ

Аз жаргал гэдэг Орон гэртээ тухтай амьдрахыг хэлнэ Аз жаргал гэдэг дуртай ажлаа хийхийг хэлнэ Аз жаргал гэдэг Эрүүл байхад оршино.

“Ядуу ч гэсэн ээжийнхээ өвөр дээр байгаа хүүхэд хамгийн баян хүн байдаг”

Аз жаргал гэдэг Аав ээжтэйгээ элэг бүтэн байхыг хэлнэ Аз жаргал гэдэг Охинтойгоо хүүтэйгээ гэр дүүрэн шуугихыг хэлнэ Аз жаргал гэдэг Ханьтайгаа хамгийн гоё үгс ярилцаж суухыг хэлнэ Аз жаргал гэдэг Орон гэртээ тухтай амьдрахыг хэлнэ Аз жаргал гэдэг дуртай ажлаа хийхийг хэлнэ Аз жаргал гэдэг Эрүүл байхад оршино. “Ядуу ч гэсэн ээжийнхээ өвөр дээр байгаа хүүхэд хамгийн баян хүн байдаг”

Аз жаргал гэдэг Аав ээжтэйгээ элэг бүтэн байхыг хэлнэ Аз жаргал гэдэг Охинтойгоо хүүтэйгээ гэр дүүрэн шуугихыг хэлнэ Аз жаргал гэдэг Ханьтайгаа хамгийн гоё үгс ярилцаж суухыг хэлнэ Аз жаргал гэдэг Орон гэртээ тухтай амьдрахыг хэлнэ Аз жаргал гэдэг дуртай ажлаа хийхийг хэлнэ Аз жаргал гэдэг Эрүүл байхад оршино. “Ядуу ч гэсэн ээжийнхээ өвөр дээр байгаа хүүхэд хамгийн баян хүн байдаг”

Аз жаргал гэдэг Аав ээжтэйгээ элэг бүтэн байхыг хэлнэ Аз жаргал гэдэг Охинтойгоо хүүтэйгээ гэр дүүрэн шуугихыг хэлнэ Аз жаргал гэдэг Ханьтайгаа хамгийн гоё үгс ярилцаж суухыг хэлнэ Аз жаргал гэдэг Орон гэртээ тухтай амьдрахыг хэлнэ Аз жаргал гэдэг дуртай ажлаа хийхийг хэлнэ Аз жаргал гэдэг Эрүүл байхад оршино. “Ядуу ч гэсэн ээжийнхээ өвөр дээр байгаа хүүхэд хамгийн баян хүн байдаг”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ж.Баясгалан:Хүнтэй суухын өмнө хоёр жил нэг гэрт бүү ор Энэ хоёр жилийн хугацаанд хамт дуул, хамт согт, зугаац, шогт!

Дуучин Г.Эрдэнэчимэг: Хaниaд хүрэх гээд бaйвaл шaр тосоор тосол, ясaнд нь шингэж бие эрүүлждэг!