in

Т.Ариунаа үргэлж залуугаараа байх нууцыг хэллээ!

Дуучин Т.Ариунаа чадалтай хоолойтой, мөнхийн залуугаараа нэгэн билээ. Тэрээр цахим хуудаснаа “Өөрөө хохирсон ч амласандаа хүрнэ гэдэг төлөвшил.

Эргүүлээд хайрлахгүй ч хайрласаар байна гэдэг жинхэнэ хайр.  Хэн ч туслахгүй үед ч гомдохгүйгээр урагшлана гэдэг хатуужил.

Муу хэлүүлж байсан ч гялалзана гэдэг бахархал. Ядарч байсан ч инээмсэглэн бусдыг сонсоно гэдэг аугаа хүндлэл.

Өөрт байхгүй ч бусдад туслахын төлөө бусдаас гуйна гэдэг өгөөмөр сэтгэл. Хүндлэгдэх бүр даруухан амьдарна гэдэг зөв сэтгэл. Мэдэхгүй юмаа бусдаас асууна гэдэг даруу зан.

Үргэлж суралцаж өөрийгөө сайжруулна гэдэг үргэлж залуугаараа байхын нууц” гэлээ.

Дуучин Т.Ариунаа чадалтай хоолойтой, мөнхийн залуугаараа нэгэн билээ. Тэрээр цахим хуудаснаа “Өөрөө хохирсон ч амласандаа хүрнэ гэдэг төлөвшил.

Эргүүлээд хайрлахгүй ч хайрласаар байна гэдэг жинхэнэ хайр.  Хэн ч туслахгүй үед ч гомдохгүйгээр урагшлана гэдэг хатуужил. Муу хэлүүлж байсан ч гялалзана гэдэг бахархал. Ядарч байсан ч инээмсэглэн бусдыг сонсоно гэдэг аугаа хүндлэл.

Өөрт байхгүй ч бусдад туслахын төлөө бусдаас гуйна гэдэг өгөөмөр сэтгэл. Хүндлэгдэх бүр даруухан амьдарна гэдэг зөв сэтгэл. Мэдэхгүй юмаа бусдаас асууна гэдэг даруу зан. Үргэлж суралцаж өөрийгөө сайжруулна гэдэг үргэлж залуугаараа байхын нууц” гэлээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Г.Ганхүү мартаж байж олдог!

Таны мөчлөгийн үеийн цусны өнгө ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ чинь хэлнэ!