Таний хөл нуруу таныг амьдралыг тэтгэгч тулгуур э р х т н ү ү д и й н нэг яахын а р г а г ү й мөн. Хүний хөл, нуруу бол өдөр тутмын а м ь д р а л ы н идэвхтэй үйл х ө д л ө л д оролцдог чухал э д э р х т э н билээ. Тэгтэл энэхүү чухал хэсгүүд ө в д ө ж з о в и у р л а с н а а с болж хүн өдөр тутмын амьдралдаа идэвхтэй ү й л х ө д л  ө л хийж чадахгүй байх нь э л б э г.

Юм ө р г ө х ө д нуруу ө в д ө ж, нэг газраа удаан з о г с о х о д хөл тань ө в д ө ө д байвал бидний санал болгох э н э х ү ү байгалийн а р г ы г т у р ш а а д үзээрэй. Таны ө в д ө л т богинохон хугацааны дотор а р и л ж, е р д ө ө 2 сарын хугацаанд ү ү р д а л г а болох юм.

Тэгвэл т у л г у у р э р х т н и й үйл ажиллагааг ц о о э р ү ү л болгох эмчилгээний а р г а д танд дараах з ү й л с хэрэг болох нь ээ.

  1. И н ж и р (жимс) – 1 ширхэг
  2. Х а т а а с а н ч а н г а а н з – 1 ширхэг
  3. Х а р ч а в г а – 1 ширхэг

Хэрэглэх заавар:

Эдгээрийг өдөр бүр унтахаасаа өмнө иднэ. 2 сарын хугацаанд өдөр бүр орой унтахынхаа өмнө 1 ширхэг и н ж и р, х а т а а с а н ч а н г а а н з, х а р ч а в г а идсэнээр таны нуруу, хөл ө в д ө х ө ө болино. Учир нь эдгээр жимснүүд нь нурууны н у г а л а м у у д ы н хоорондох зөөлөн э д и й г дахин с э р г э х э д шаардлагатай ш и м тэжээлийг а г у у л ж байдаг.

Дээрх гурван жимс нэгдсэнээр маш ү р д ү н т э й үйлчилгээ үзүүлэх бөгөөд хөл болон нурууны ө в д ө л т и й г бууруулж, 2 сарын дараа гэхэд ямар ч ө в д ө л т г ү й болгодог. Т ү ү н ч л э н б у л ч и н г томруулж, я с ы г б э х ж ү ү л э х үйлчилгээ үзүүлдэг. Та жимснүүдийг 2 сарын хугацаанд тогтмол идэж, үр н ө л ө ө т э й э м ууж байна гэж б о д о о р о й. Э м э г т э й, э р э г т э й хүнд х о ё у л а н д нь адилхан н ө л ө ө л ө х ба а ю у л г ү й байдлаа бодож найдвартай газраас э р ү ү л жимс с о н г о ж аваарай.

Мэдээллийн эх сурвалж : www.Reach.mn

Танд амжилт хүсье.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Та яагаад өдий болтол ганц бие байгаа вэ?

Гуравхан хоногийн дотор нүүрэн дээрх нөсөө толбоноос хэрхэн салах вэ?