in

УтгагүйУтгагүй ДажгүйДажгүй БурууБуруу ГунигтайГунигтай УхаантайУхаантай ГайхалтайГайхалтай ЗөвЗөв ХоосонХоосон

Япон бүсгүйчүүд энэ mackны aчaap зaлyyxaн харагдаж чаддаг!

Бүсгүйчүүд бид бүгд сайхан арьстай байхын төлөө бүхнийг хэрэглэж үзэж байж өөрт тохирох бүтээгдэхүүнээ хэрэглэдэг. Таны а р ь с насыг илэрхийлэх гол х ү ч и н з ү й л болж байдаг. Арьс гэрэлтсэн, ү р ч л э э г ү й, ш и н г э н харагдаж байх нь таныг залуухан, үзэсгэлэнтэй харагдуулна. Харин залуухан цэвэрхэн т ө р х ө ө р ө ө а л д а р т а й Япон бүсгүйчүүдийн сайхан арьсны н у у ц болсон ж о р ы г танд танилцуулж байна.

Тус арга нь ү х э ж с э н арьсыг г у у ж у у л ж, шинээр нөхөн т ө л ж ү ү л э х тустай.

  • Алхам 1Нүүрээ с а й т а р угааж ц э в э р л э ж бэлтгэнэ.
  • Алхам 2Нэг халбага с а х л ы н х ө ө с, тал цайны халбага хүнсний с о д ы г х о л ь ж х ут га н а.

  • Алхам 3Б у ц а л с а н усанд х а т а а с а н а л т а н т о в ч цэцгийг хийж х ан да л на. Үүндээ нүүрээ у т а ж, б ө г л ө р с ө н н ү х и й г нээх хэрэгтэй.

  • Алхам 4З у у р ч бэлтгэсэн с а х л ы н х өө с ө ө ч и й г т  эй нүүрэндээ т ү р х э н э. Нүд ам а н д а а х ү р г э х г ү й байхыг а н х аа р а ар ай.
  • Алхам 5Цэвэрхэн с о й з а в ч, х ө ө с ө ө р үрж и л л э г хийх хэрэгтэй.
  • Алхам 6Одоо нүүрээ у г а а г а а д т о л и н д хардаа. Хар б а т г а н у у д ч б а й х г ү й. А р ь с тань илүү гэ рэ л т с э н, цагаан болсон байгаа биз.

Мэдээллийн эх сурвалж : www.Reach.mn

Танд амжилт хүсье

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ойрдоо нэг л нозойроод, үргэлж толгой өвдөөд байна уу? Энийг идчих. Амттай мөртлөө анагаах шидтэй шүү!

Монгол эмэгтэй хүн бүр үүнийг заавал уншаарай!