in

ГунигтайГунигтай УхаантайУхаантай ГайхалтайГайхалтай ДажгүйДажгүй

Бэлrийн чадавх нь сулраад байна уу? Тэгвэл Bиaгpанaac дутахгүй үйлчилгээтэй дараах 5 хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд үз!

Та эрүүл зөв хооллож өөртөө тохирсон дасгал хөдөлгөөн хийх нь б э л г и й н ч а д а в х ы г хэвийн байлгахад тусалдаг билээ. Хэрэв танд энэ төрлийн асуудал тулгарсан үед мэргэжлийн эмчид хандан зөвлөгөө авах хэрэгтэйг сануулж байна. Харин үүнийг зөвхөн э м и й н а р г а а р бус в и а г р а г орлож чаддаг байгалийн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн байдгийг танд дуулгая.

#1 Анар

Анар жимс нь а н т и о к с и д а н т а а р баялаг учир биеэс х о р т б о д и с болон сул р а д и к а л у у д ы г гадагшлуулж, ү р э в с л и й г бууруулдаг. Харин энэ нь С амин дэм болон бусад м и к р о э л е м е н т ү ү д т э й харилцан үйлчлэлд орсноор д а а в а р ялгарахад тусалж, а з о т ы н х ү ч л и й г нэмэгдүүлж, э р б э л э г э р х т э н д очих ц у с а н хангамжийг сайжруулдаг байна. Тиймээс анар жимсний шүүс уух нь таны б э л г и й н амьдралд сайнаар нөлөөлнө.

#2 Х э р э э н и й нүд

Х э р э э н и й нүд нь к а л и, В 6, Е болон С амин дэм, ф о л и й н х ү ч и л, т и а м и н а а р баялаг. Энэ нь г и с т а м и н хэмээх б о д и с ы г ялгарахад тусалж, с е к с и й н д у р х а н а м ж и д эерэг нөлөөг үзүүлдэг аж.

#3 Ч и л и чинжүү

Ч и л и чинжүү нь зүрхний цохилтыг түргэсгэж, бие о р г а н и з м о о с э н д о р ф и н ы г ялгаруулдаг. Мөн хэлний үзүүрт хүрснээр асаж буй мэдрэмж төрж, с е к с и й н д у р х ү с э л нэмэгддэг байна.

#4 Хулууны үр

И х хэмжээний а м и н дэм, эрдэс б о д и с, к а л и, к а л ь ц и, ф о с ф о р, н и а ц и н болон цайраар баялаг энэхүү үр нь т е с т о с т е р о н д а а в р ы н төвшинг нэмэгдүүлдэг. Мөн ядаргаанд ч сайнаар нөлөөлдөг. Харин А болон Е амин дэм нь залуу насыг хадгалж, биеийн эд, э с и й г сэргээдэг билээ.

#5 А в о к а д о

Ф о л и й н х ү ч и л болон В 6 амин дэмээр баялаг а в о к а д о нь хүн бүрийн эрүүл мэндэд тустай байдаг. Түүнчлэн Е амин дэм болон т о с о н х ү ч и л, к а л и нь э р д а а в р ы н төвшинг нэмэгдүүлдэг бол L-к а р н и т и н нь зөвхөн э р ч ү ү д и й н а с у у д л ы г шийдээд зогсохгүй бие о р г а н и з м ы н нөхөн т ө л ж и л т ө д сайнаар нөлөөлдөг байна.

Анхаар: А в о к а д о г и й н х а л ь с болон ү р и й г идэж болохгүй бөгөөд энэ нь хүн болон амьтны эрүүл мэндэд с ө р ө г ү р д а г а в р ы г авчирдаг юм.

Заавал э м уух гэж бүү яараарай. Харин та хооллолт, хөдөлгөөндөө анхаарал хандуулах нь зохистой.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ах минь энэ зөвлөгөөг уншаад биеийн булчин нь зангирч өвддөг байсан учир яаралтай эмчид хандаж эдгэсэн. Үүнийг заавал уншаарай!

Хүний биеийн хамгийн чухал эрхтний нэг бол бөөр. Тэгвэл та Хоёрхон ширхэг сонгиноор бөөрөө эрүүлжүүлж цэвэрлээрэй!