in

ДажгүйДажгүй УтгагүйУтгагүй ГайхалтайГайхалтай ГунигтайГунигтай УхаантайУхаантай ХоосонХоосон ЗөвЗөв

Дараах шинж тэмдэг илэр ч яаралтай эмчид үзүүлсэнээр ах минь аврагдсан. Та эрүүл мэнддээ заавал анхаарал хандуулах ёстой шүү!

Э л э г бол хүний гол э р х т н ү ү д и й н нэг бөгөөд маш их үүргийг гүйцэтгэдэг. Хүний бие э р х т э н д ашиг тустай б о д и с ы г биед шингээх, х о р т б о д и с ы г гадагшлуулах үүргийг хүлээдэг э р х т э н юм. Хэрвээ ямар нэгэн т а а г ү й өвчин, мэдрэмж төрвөл та эрүүл мэнддээ анхаарал тавих болсныг илтгэж байгаа х э р э г. Хэрвээ танд дараах ш и н ж т э м д э г илэрвэл эмчид заавал үзүүлээрэй.

1. Арьс ш а р л а х

Ш а р г а л арьс нь таны бие б и л и р у б и н гэх б о д и с я л г а р у у л ж байгааг илтгэнэ. Өөрөөр хэлбэл таны элэг х о р т б о д и с о о г а д а г ш л у у л ж чадaxrүй байгаа ажээ. Э л э г г э м т э ж б и л и р у б и н э э с э э с а л а х г ү й байгаа учраас арьсны өнгө м э д э г д э х ү й ц ш а р г а л т д а г, ялангуяа хөл, гарын хуруу, нүд, х у м с ш а р өнгөтэй болж х у в и р н а.

2. Ш э э с, ө т г ө н я л г а р а х үйл ажиллагаа а л д а г д а х

Өнгө нь ө ө р ч л ө г д ө х, шингэн эсвэл х а т а х, ш э э с xөөcpөx, ө т г ө н нь ц а й в а р байвал шинжилгээ өrөxийr зөвлөж байна.

3. Гэдэc д ү ү р э х

Хэрвээ ямар нэгэн ш а л т г а а н г ү й г э э р гэдэс д ү ү р э э д байвал э л э г н и й хэвийн үйл ажиллагаа а л д а г д с а н ы г илэрхийлнэ. Г э д э с дүүpэxийr та г э д э с т э й холбож ойлгож болохгүй, үнэндээ э л э г т э й шууд холбоотой байх нь элбэг.

4. Өвчин м э д р э х

Х э в л и й орчмоор өвчин м э д р э г д э х, х а т г а ж байгаа бол э л э г н и й хэвийн үйл ажиллагаа а л д а г д с а н ы г илэрхийлж болно.

5. Б ө ө л ж и х, х о р с о х

Б ө ө л ж и х эсвэл ц э э ж х о р с о ж байгаа бол өвчтэй э л э г хоол б о л о в с р у у л а х шүүсийг хоолой руу ш а х а ж байгааг илтгэж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Эмээ минь үүний ачaap маш олон өвчинийг aнaraaж чадсан. Эмээгийн нyyцaac суралцаарай!

Бүсгүйчүүд минь манай эгчийн хэрэглээд итгэмээргүй үр дүнд хүрсэн шидэт ундааны нууц жорыг уугаад үзээрэй!