in

ЗөвЗөв ГайхалтайГайхалтай ДажгүйДажгүй УтгагүйУтгагүй УхаантайУхаантай ГунигтайГунигтай

Эмэгтэй хүнд хэдэн цагийн нойр хэрэгтэй байдаг вэ? Үүнийг уншаад унтах цагтаа зохицуулалт хийж эрүүл амьдарцгаая!

Д ь ю к и й н их сургуулийн эрдэмтдийн үзэж байгаагаар эмэгтэйчүүд эрчүүдээс илүү их цаг унтах ёстой гэжээ. Дутуу нойр нь эмэгтэйчүүдэд илүү х о р х ө н ө ө л т э й байгааг саяханы судалгаагаар тогтоосон байна. Дунд орчим насны 210 эрчүүд, эмэгтэйчүүд дээр т у р ш и л т хийсэн байна, тэд урьд өмнө нь нойрны асуудалтай т у л г а р ч байгаагүй хүмүүс. Т у р ш и л т а н д оролцогчид бүгд т а м х и т а т д а г г ү й, г о р м о н ы ямар нэгэн эмчилгээ хийлгэж байгаагүй.

Судалгааны үндэслэл

Дээр дурдсан нөхцлийг хангасан хүмүүсийг хоёр аргаар ажиглаж байв. Нойрны дадал, сэрээд юу мэдэрч байгаагаа тэмдэглэнэ. Мөн тэдний тодорхой б и о м а р к е р и й г тодорхойлохын тулд цусны бүлгийг нь авчээ.

Судалгаанд оролцсон хүмүүсийн 40% нь өөрсдийгөө нойрны а с у у д а л г ү й гэж үзэж байсан хэдий ч у г т а а тэд нойрны асуудалтай байжээ. Эдгээр “асуудал” нь унтах болон сэрэх тэр үеийнхэд хамаарч байв. Хамгийн сонирхолтой нь энэ бүлэг хүмүүсийн ихэнх нь эмэгтэйчүүд болно.

Myy нойр эмэгтэйчүүдэд х а л т а й

Нойрны myy дадал зуршилтай эмэгтэйчүүдийн сэтгэл санаа тайван бус, yyp yцaap ихтэй байхад нойрны асуудалтай эрчүүдэд ийм өөрчлөлт төдийлөн мэдрэгдээгүй байна.

Бие махбодийн хувьд ч эмэгтэйчүүдэд c ө p ө r ө ө р ч лө л  тү ү д илэрсэн, жишээ нь дутуу нойртой хоноход эмэгтэйчүүдийн цусны х и м и й н бүтцэд ө ө р ч л ө л т гарч байжээ.

Мөн цусан дахь и н с у л и н ы хэмжээ нэмэгдэж байв. Энэ хэмжээ нь цаашлаад ц у с х а р в а х эсвэл чихрийн шижингийн II төрөлд хүргэх аюултай. Муу нойр эрчүүдээс илүүтэй эмэгтэйчүүдэд яагаад ингэж их c ө p r ө ө p н ө л ө ө л ж байгааг судалсаар байна.Зарим нэг эрдэмтдийн үзэж байгаагаар энэ нь г о р м о н болон а м и н о х ү ч л и й н хэмжээнээс шалтгаалж болох талтай гэжээ.

Эмэгтэйчүүд эрүүл мэндээ дэмжих үүднээс багаар бодоход 7 цаг унтах ёстой, 9 цаг унтаж байвал маш сайн. Энэ бол эмэгтэйчүүд болон эрчүүдийн нойронд хийсэн анхны судалгаа биш юм.

“Нойрны нэг чухал үүрэг – тархи өөрөө өөрийгөө сэргээхэд оршино” – Л а ф б о р о их сургуулийн дэргэдэх нойр судлалын төвийн профессор Жим Хорн ийн хэлжээ.

“Эмэгтэйчүүд нэг дор олон ажил гүйцэтгэх чадвартай байдаг учраас тархи нь эрчүүдээс их ачаалал авахад хүргэдэг. Тиймээс илүү их цагаар унтах шаардлагатай”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Тархины цус харвалт болохоос өмнөх анхааруулах дохио заавал уншина уу!

Таны нүүрний арьсыг чийгшүүлэх шилдэг үр дүн сайтай маск!