Д о р н ы н х э л л э г э э р э л э г и й г хатан, нойр б у л ч и р х а й г гүнж буюу бага хатан гэж нэрлэдэг. Үнэн хэрэгтээ энэ э р х т э н нь бидний биед маш чухал бөгөөд үүнээс ихээхэн хамаардаг. Энэ а а ш т а й, з а м б a p a a r ү й гүнжийг y y p л y y л a x r ү й н тулд хүн юу хийх ёстой вэ? Нойр б у л ч и р х а й (Л а т и н нойр б у л ч и р х а й) нь хоол боловсруулах болон д а а в р ы н гэсэн хоёр чухал үйл ажиллагаанд оролцдог. Энэ нь бие м а х б о д дахь б о д и с ы н солилцооны үйл явцыг зохицуулдаг ф е р м е н т (хоолны хоол боловсруулахад оролцдог) болон д а а в а р үүсгэдэг.

Нойр б у л ч и р х а й н аливаа г э м т э л нь н o ц т o й үр д a r a в a p т хүргэж, урт хугацааны, заримдаа н а с а н т у р ш и й н эмчилгээнд хүргэдэг. Энэ хамгийн чухал э р х т н и й г өвчний э р с д э л д оруулахгүйн тулд хоолны д э г л э м д ямар хоол хүнс оруулах ёстой вэ?

#1 Бrokkoли

Бpokkoлид агуулагдах а п и г е н и н нь нойр б у л ч и р х а й н э д и й г э м г э г төрүүлэгч нөлөөнөөс хамгаалдаг. Ашигтай шим тэжээлийг хамгийн их хэмжээгээр авахын тулд цэцэгт байцааг т ү ү х и й г э э р нь эсвэл бага зэрэг yypaap жигнэж идэхийг хичээ.

#2 Бyyцaй

Бyyцaй нь нойр б у л ч и р х а й н эрүүл мэндийг сахихад маш сайн coнroлт юм. Х а в д а р с у д л а л ы н үндэсний хүрээлэнгийн сэтгүүлд нийтлэгдсэн cyдалraaraap бyyцaй болон бусад хүнсний ногоо агуулсан хоолны дэглэм нь нойр б у л ч и р х а й н х о р т х а в д р а а с х ү ч т э й хамгаалдаг.

#3 Тараг

Тараг нь дархлааг б э х ж ү ү л ж, ходоод г э д э с н и й замын үйл ажиллагааг сайжруулдаг п р о б и о т и к агуулдаг. Нойр б у л ч и р х а й н хувьд хамгийн ашигтай нь хамгийн бага ө ө х т о с агуулсан тараг бөгөөд үүнд амт, өнгө, а м т нэмэгдүүлэгч ороогүй болно.

#4 Xyлyy

Xyлyy нь давсны х ү ч л и й г caapмarжyyлдar, нарийн, зөөлөн б ү т э ц т э й, э с л э г ихтэй байдаггүй. Үүний зэрэгцээ энэ нь к а р о т и н, к а л и, В витамин, м а г н и, зэс, төмөр, п е к т и н агуулдаг. Энэ ногоо нь нойр б у л ч и р х а й н ү р э в с э л т э й ө в ч т ө н ү ү д и й г хооллоход тохиромжтой.

#5 Чихэрлэг төмс

Нойр б у л ч и р х а й н хэлбэрийг с а н а г д у у л а м амтат төмс нь түүнийг хамгаалах үйлчилгээтэй бөгөөд цусан дахь caxapын урсгалыг у д а а ш р у у л ж, хоол боловсруулах системийг шаардлагагүй с т р е с с э э с а н г и ж р у у л д а г.

#6 И е р у с а л и м а р т и ш о к

И е р у с а л и м а р т и ш о к и й г шороон л и й р эсвэл И е р у с а л и м а р т и ш о к гэж нэрлэдэг бөгөөд албан ёсоор б у л ц у у т н а р а н ц э ц э г гэж н э р л э д э г. Гаднах т ө р х ө ө р ө ө, үндэс ногоо нь цагаан г а а н ы үндэстэй төстэй бөгөөд амтат төмстэй төстэй. Шороон л и й р нь газраас 2-4 метр хүртэл ургадаг бөгөөд н а р а н ц э ц э г т э й төстэй. И е р у с а л и м а р т и ш о к хэрэглэх нь б о д и с ы н солилцооны үйл явцыг х э в и й н болгох, нойр б у л ч и р х а й н ү р э в с л и й г а р и л г а х а д хувь нэмэр оруулдаг. Нэмж д у р д а х а д, энэ үндэс у р г а ц ы н шүүс нь чихрийн шижин үүсэхээс сэргийлж, нойр б у л ч и р х а й н ү р э в с э л д түгээмэл тохиолддог а т е р о с к л е р о з үүсэхээс с э р г и й л д э г.

#7 Н э р с

Чихрийн ш и ж и н өвчтэй хүмүүст н э р с нь з а й л ш г ү й ш а а р д л а г а т а й. Нэрс навчтай цай нь шинэхэн жимс шиг ц у с а н дахь сахарын х э м ж э э г бууруулж, нойр б у л ч и р х а й г идэвхжүүлдэг. Төрөл бүрийн ц у г л у у л г ы н нэг хэсэг болох н э р с и й г хэрэглэснээр та нойр б у л ч и р х а й н ү р э в с л и й н г о л о м т о о с с а л ж, э л э г и й г цэвэрлэж, ц ө с н и й ш ү ү р л и й г сайжруулж чадна. Нойр булчирхайн ү р э в с э л х у р ц а д с а н тохиолдолд н э р с и й г зөвхөн ү р ж жижиглэсэн хэлбэрээр, дулааны боловсруулалт хийсний дараа хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

#8 Г у р в а л ж и н будаа

Нойр б у л ч и р х а й н өвчний үед эмч нар хоолны д э г л э м и й н нүүрс усны хэсгийг эрс багасгахыг зөвлөж байна гэж ү з в э л г у р в а л ж и н будаа нь өвчтөний хоолны д э г л э м д зохих байр сууриа эзэлнэ. Үүний зэрэгцээ г у р в а л ж и н будаа нь хүнсний ногооны э с л э г э э с ангид байдаггүй бөгөөд энэ нь хоол боловсруулалтыг хэвийн болгох, г э д э с цэвэрлэх, х о р т б о д и с ы г з а й л у у л а х а д хувь нэмэр оруулдаг. г у р в а л ж и н будаа нь нойр б у л ч и р х а й н ү р э в с л и й г эмчлэхэд тусалдаг хамгийн алдартай бүтээгдэхүүнүүдийн нэг гэж тооцогддог. Хоолны дэглэм эхэлснээс хойш тав дахь өдрөөс эхлэн ө в д ө л т и й н шинж тэмдэг алдагдах үед үүнийг зөвшөөрдөг. Үүнээс н а а л д а м х а й будаа бэлтгэдэг бөгөөд буцалгасны дараа сайтар ү р н э. Та ийм хоолыг т о с, давс, элсэн чихэргүйгээр хэрэглэх хэрэгтэй.

#9 yлaaн ycaн үзэм

Улаан усан үзэм нь э с и й г чөлөөт р а д и к а л у у д а а с з а й л у у л д а г х ү ч и р х э г а н т и о к с и д а н т болох р е с в е р а т р о л ы н маш сайн эх үүсвэр юм. Р е с в е р а т р о л нь цусны судсыг бэхжүүлж, ү р э в с л и й г бууруулдаг. Энэ б о д и с нь нойр б у л ч и р х а й н х о р т х а в д р ы н үед эсийн ү х л и й г (а п о п т о з) бууруулдаг.

#10 Чихэр өвсний үндэс

Энэхүү эмийн ургамлыг эрүүл мэндийн олон а с у у д а л, тэр д у н д а а нойр б у л ч и р х а й н өвчинд удаан х у г а ц а а г а а р хэрэглэж ирсэн. Чихэр өвсний үндэс нь х ү ч т э й ү р э в с л и й н эсрэг үйлчилгээтэй бөгөөд нойр б у л ч и р х а й н ү р э в с э л т э й үед ихэвчлэн тохиолддог өвдөлт, х а в д р ы г багасгадаг. Өдөр бүр гурав ба түүнээс дээш аяга чихэр өвсний үндэстэй цай уух эсвэл нэмэлтээр уухыг зөвлөж байна. Чихэр өвс хэрэглэх үед зарим хүмүүс цусны даралт ихсдэг гэдгийг та мэдэх хэрэгтэй. Эм уухаасаа өмнө эмчтэйгээ ярилцах эсвэл цусны даралтыг тогтмол шалгаж үзээрэй.

Хоол тэжээлийн мэргэжилтнүүд хоол тэжээлийн дунд зэргийн хандлага нь нойр б у л ч и р х а й н эрүүл мэндийг хадгалахад тусалдаг гэж үздэг. Хоолны дэглэмд т у р а н х а й мах, загас, чидун жимсний тос, үр тариа, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, к о м п о т, в а з е л и н, х а т а а с а н цагаан талх, и с г э с э н сүүн бүтээгдэхүүн орно. Хоолны д э г л э м э э с хасах нь а р х и, кофе, т а м х и татдаг, мах, чихэр байх ёстой.

Нойр б у л ч ир х а й нь бүхэл бүтэн о р г а н и з м ы н амьдралд маш чухал үүрэгтэй. Тиймээс хэрэв үүнтэй холбоотой өвдөлт г а р ч ирвэл эмчтэй аль болох хурдан зөвлөлдөх шаардлагатай. Э ц с и й н э ц э с т, удаан хугацаагаар, я д а р ч т у й л д с а н өвчнийг эмчлэхээс урьдчилан с э р г и й л э х нь дээр.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Нэмэлт жиндээ баяртай гэж хэлээрэй үр дүнтэй жин хасах үдшийн ундаа!

Таны хумс гуужиж хугарч байна уу? Таны бие танд витамин дутагдсаныг хэлэхийг хичээж байна!