in

СЭНДОМ САХИУС нь хатуу хэл ам, х.араал зүхэл, хар зүгээс илгээх харшлах саадыг хариулан буцаах тангарагтай!

СЭНДОМ САХИУС: Сэндонма бурхан нь хүн ба хүн бусын хар хэл ам хараал жатга хэл амны бузрыг арилгагч цөвүүн цагийн хэл амыг дарах тангарагтай догшин дагина билээ. Арслан тэргүүнт дагинийн тааллын хангал, тахилга хурсны үүднээс догжүр буюу хариулгын балин гаргадаг. Энэхүү сахиус нь хатуу хэл ам, х.араал зүхэл, хар зүгээс илгээх харшлах саадыг хариулан буцаах тангарагтай Юмчин Ширчэн бурхны догшин дүр билээ. Сэндом сахиусыг шүтэн хурал тэргүүтнийг даган баясваас гадаад дотоодын хар цагаан хэл ам, хар бөөгийн хараал тэргүүтэй муу зүйл бүхнийг амирлуулан сайн үйлс бүхнийг тэтгэн дэлгэрүүлэх дээдийн тангарагтай.СЭНДОМЫН ТАРНИ: А га са ма ра за ша да ра са ма ра яа пад тарнийг урин уншиж элдэв хэл ам хэрүүл тэмцэлгүй байхыг сахиусанд даатган залбираарай.

Хар манзушир бурхны тарни: Ум бара сод, чү сод, дүрда сод, дүрми сод, нингола чод, халаза гам шам драм врад пад суухаа. ཨོཾ་པྲ་སོད། ཆུ་སོད། དུར་ཏ་སོད། དུར་མི་སོད། སྙིང་མགོ་ལ་ཆོད། ཁ་ལ་ཛ། ཀཾ་ཤཾ་ཏྲཾ་རྦད་ཕཌ་སྭཱཧཱ། Энэ тарнийг уншиж байвал: Хараал, зүхэл, халдварт өвчин, ханиад томуу, элдэв зүйлийн бузар болон, газар лус, гараг эрхсийн хорлолд үл автах болно хэмээн номлосон байна.Уг тарни нь хуучин байшин, гэрт орох, улаан, цагаан идээний бузар, оюун билэг хурцлах, хэрэг, зарга, гүтгэлэг, хар хэл ам хараал, хулгай дээрэм, чоно, нохой, байгалийн аюул, үхээрийн бузар, лусын хорлолоос хамгаалах, энэ хүчтэй тарнийг бум түүнээс дээш тоонд хүргэвэл алив муу зүйлд дийлэхгүй хэмээн айлдсан.

Хар манзушир бурхны тарни: Ум бара сод, чү сод, дүрда сод, дүрми сод, нингола чод, халаза гам шам драм врад пад суухаа. ཨོཾ་པྲ་སོད། ཆུ་སོད། དུར་ཏ་སོད། དུར་མི་སོད། སྙིང་མགོ་ལ་ཆོད། ཁ་ལ་ཛ། ཀཾ་ཤཾ་ཏྲཾ་རྦད་ཕཌ་སྭཱཧཱ། Энэ тарнийг уншиж байвал: Хараал, зүхэл, халдварт өвчин, ханиад томуу, элдэв зүйлийн бузар болон, газар лус, гараг эрхсийн хорлолд үл автах болно хэмээн номлосон байна.Уг тарни нь хуучин байшин, гэрт орох, улаан, цагаан идээний бузар, оюун билэг хурцлах, хэрэг, зарга, гүтгэлэг, хар хэл ам хараал, хулгай дээрэм, чоно, нохой, байгалийн аюул, үхээрийн бузар, лусын хорлолоос хамгаалах, энэ хүчтэй тарнийг бум түүнээс дээш тоонд хүргэвэл алив муу зүйлд дийлэхгүй хэмээн айлдсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Гурван шөнө хурдаг Чойжил дүгжүү нь: МУУ ЭНЕРГИЙ, өвчин ад, зэтгэр саад, зүүд, муу ёр тэргүүтэнг хар утаа, бараан үүлний байдлаар хураан татаж балинд шингээн дардаг учиртай….

Олон толгойт мөнгө дуудаж баяжуулдаг могой юм гэнэ лээ шүү шэйрлэвэл 9 хүсэл чинь биелэгдэж мөнгө бум бумаараа орж ирдэг гэнээ!